tirsdag 12. mai 2015

Arter jeg har fått i år

Her er de artene jeg har fått til nå i år.

Kystringbuk, største 11,5gram, tatt i Stavanger

Rognkjeks, største 869gram, tatt i Stavanger

Hågjell, tatt i Frafjord

Sypike, tatt på Engøy


Hornkvabbe, største 60,7gram, tatt i Stavanger

Ålekvabbe, største 228gram, tatt i Stavanger

Tangkvabbe, tatt i Stavanger

Tangsprell, største 22,4gram, tatt i Stavanger

                                           Paddetorsk, største 852gram, tatt på Randaberg


Torsk, tatt på Randaberg

Svartkutling, tatt i Stavanger

Sandkutling, tatt i Stavanger (ikke bilde)

Tangstikling, største12,7gram, tatt i Stavanger

Skrubbe, tatt i Stavanger
Rødspette, tatt i Stavanger (ikke bilde)

Sandflyndre, tatt i Stavanger


Hårvar, største 284gram, tatt i Stavanger

Ulke, største 468gram, tatt i Stavanger
Dvergulke, tatt i Stavanger (ikke bilde)

Hvitting, tatt på Lygnin (ikke bilde)

Kloskate, tatt i Frafjord

Fløyfisk, tatt i Lysefjorden
Lomre, tatt i Stavanger

3-pigget stingsild, tatt i Stavanger

Tangkutling, tatt i Stavanger

5-trådet tangbrosme, største 99,3gram, tatt på Randaberg

Steinbit, største 5kg, tatt på Tananger

Knurr, tatt på Lygnin (ikke bilde)

Rødflekket kutling, største 19,7gram, tatt i Stavanger

Bergkutling, tatt på Hundvåg


Sei, tatt på Engøy


Bergnebb, tatt på EngøyBlåstål, tatt på EngøyBerggylt - Kvernevik båthavn

Strømsild - Frafjord

Slettvar - Mekjarvik

Piggvar - Mekjarvik

Blåkjeft - Hardanger

Piggskate - Hardanger

Glassvar - Hardanger

Skolest - Hardanger

Lysing - Bergen

Nordlig knurrulke - Lysefjorden

9-pigget stingsild - Øksnevad

Pigghå - Frafjord

Makrell - Frafjord

Svarthå - Hardanger

Gapeflyndre - Lysefjorden

Lusuer - Frafjord

Brosme - Hardanger

Lange - Hardanger 

Sørv - Stokkavannet

Ål - Viste båthavn

Grønngylt - Mekjarvik

Horngjell - Ogna

Fjesing - Ogna

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar